Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

Overview

Bydd eich enw a'ch cyfeiriad yn ymddangos ar y gofrestr agored os byddwch yn cofrestru i bleidleisio.

Os ydych o'r farn y gallai cynnwys eich enw a'ch cyfeiriad ar y gofrestr etholiadol effeithio ar eich chi diogelwch neu ddiogelwch rhywun ar yr un aelwyd â chi, gallwch gofrestru i bleidleisio'n ddi-enw. 

Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu pleidleisio o hyd, ond na fydd eich enw na'ch cyfeiriad yn ymddangos ar y gofrestr etholiadol. Ni wnaiff eich swyddfa cofrestru etholiadol ddatgelu eich manylion i unrhyw un oni bai ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith.

Steps to register anonymously

Mae tri cham i gofrestru i bleidleisio'n ddi-enw. Bydd angen i chi wneud y canlynol:

  • lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen gais
  • esbonio pam y byddai eich diogelwch, neu ddiogelwch rhywun ar yr un aelwyd â chi, mewn perygl pe bai eich manylion yn ymddangos ar y gofrestr etholiadol
  • cyflwyno tystiolaeth i ategu eich cofrestriad

Bydd angen i chi ddychwelyd eich ffurflen gais, eich esboniad a'ch tystiolaeth i'ch swyddfa cofrestru leol.
 

List of evidence

Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Hydref 2021
Adolygiad nesaf: 20 Ebrill 2022

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.