About these resources

Gellir defnyddio ein hadnoddau ymgyrchu i hyrwyddo cofrestru i bleidleisio ac ymgysylltu’n ddemocrataidd.

Sut allwch chi helpu?

Mae sefydliadau fel eich un chi yn y fan a'r lle ac mae gennych berthnasau gwych gyda’r bobl rydych yn ceisio’u cyrraedd. Rydych yn ffynhonnell wybodaeth y gellir ymddiried ynddoch, ac efallai bod gennych hefyd fynediad at grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli ar y gofrestr etholiadol.

Gellir defnyddio ein hadnoddau hyblyg ac addasadwy drwy’r flwyddyn gyfan. P’un ai hwn yw’r tro cyntaf i chi geisio hyrwyddo cofrestru i bleidleisio, neu p’un a ydych yn un o’r partneriaid hirsefydledig, gobeithiwn y byddant o ddefnydd i chi.

Bydd ein hadnoddau ar gael yn fuan

Rydym yn diweddaru ein hymgyrch ar hyn o bryd, a bydd ein hadnoddau newydd ar gael ym mis Chwefror.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen cymorth arnoch yn y cyfamser, mae croeso i chi anfon e-bost at partners@electoralcommission.org.uk.