About these resources

I helpu i gyrraedd cymaint o bobl â phosibl, rydym wedi creu ystod o adnoddau gwybodaeth i bleidleiswyr digidol ac ar brint y gellir eu defnyddio cyn yr etholiadau.

Mae’r adnoddau hyn wedi’u dylunio i godi ymwybyddiaeth ynghylch y canlynol:

  • sut i bleidleisio hyd at y diwrnod pleidleisio
  • pryd mae’r etholiadau’n cael eu cynnal
  • dod o hyd i’ch gorsaf bleidleisio
  • cael help yn yr orsaf bleidleisio
  • beth i’w wneud os oes angen help arnoch i bleidleisio
  • pwy yw rhifwyr
  • amseroedd agor gorsafoedd pleidleisio
  • pethau i’w cofio os ydych yn pleidleisio’n bersonol
  • sut i gadw pawb yn ddiogel wrth bleidleisio’n bersonol

Resources