Canllawiau i gyflenwyr: Polisi Dim PO Dim Tâl

No PO no pay 

Rydym yn dychwelyd anfonebau heb eu talu os nad ydyn nhw'n dyfynnu rhif archeb brynu dilys.