What we publish

Felly gallwch weld faint yr ydym yn ei wario a gyda phwy, rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am gontractau uchod:

  • 25,000 gyda'n cyflenwyr
  • £20,000 ar gyfer ymgynghoriaeth
  • £25,000 ar gyfer ymwybyddiaeth y cyhoedd

Past payments

Contracts 2017/18