About our party panels

Mae gennym bedwar panel pleidiau, sy'n cynrychioli gwahanol ardaloedd y DU. Mae'r paneli hyn yn rhoi cyfle i'r pleidiau gwleidyddol sôn wrthym am unrhyw faterion sy'n effeithio arnynt.

Mae pob un o'r paneli'n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn fel rheol, ond gallant gyfarfod yn fwy neu'n llai aml os oes angen.