Overview

Rydym yn rhoi gwybodaeth am gofrestru i bleidleisio ac yn cyhoeddi canllawiau er mwyn helpu pobl i gydymffurfio â'r gyfraith etholiadol. Ceir hefyd ragor o wybodaeth am bwy ydym a'r hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan. 

Cyn i chi gysylltu â ni, cadarnhewch a yw'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch eisoes ar gael drwy chwilio amdani.

Update on contacting us

Diweddariad ar COVID-19 a sut i gysylltu â ni

O ganlyniad i sefyllfa barhaol COVID-19, mae ein staff yn gweithio o bell, ond rydym yma o hyd i’ch helpu.

Peidiwch ag anfon unrhyw bost i’n swyddfeydd tra ein bod yn gweithio o bell. Y ffordd orau i'n cyrraedd yw trwy lenwi'r ffurflen hon neu drwy anfon e-bost atom.

Os oes angen i chi siarad â rhywun, mae ein llinellau gwybodaeth a chyngor cyhoeddus ar agor, ond maent yn gweithredu gyda llai o gapasiti:

  • Gwybodaeth y cyhoedd: 0333 103 1928
  • Cyngor i ymgeiswyr, asiantau ac awdurdodau lleol: 0333 103 1928

Byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb i chi cyn gynted â phosibl.

Os ydych wedi cwblhau ffurflen gais ar gyfer pleidlais bost neu bleidlais drwy ddirprwy, bydd angen i chi ei hanfon at eich tîm gwasanaethau etholiadol. Darganfod rhagor.

Gysylltu â'ch tîm gwasanaethau etholiadol lleol

Os oes angen i chi gysylltu â'ch tîm gwasanaethau etholiadol lleol, nodwch eich cod post yn ein blwch chwilio i ddod o hyd i'w manylion cyswllt.

Byddant yn gallu helpu gyda chwestiynau am y gofrestr etholiadol, a phleidleisio trwy'r post neu ddirprwy.