Overview

Rydym yn rhoi gwybodaeth am gofrestru i bleidleisio ac yn cyhoeddi canllawiau er mwyn helpu pobl i gydymffurfio â'r gyfraith etholiadol. Ceir hefyd ragor o wybodaeth am bwy ydym a'r hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan. 

Cyn i chi gysylltu â ni, cadarnhewch a yw'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch eisoes ar gael drwy chwilio amdani.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn cyffredinol neu os nad ydych yn sicr pa dîm fydd yn gallu eich helpu, gallwch gysylltu â ni:

  • ar-lein
  • dros y ffôn ar 0333 103 1928

Os oes gennych gwestiwn am:

  • cofrestru plaid neu gofrestru grwpiau rheoledig eraill, gallwch anfon e-bost at partyreg@electoralcommission.org.uk  
  • cyllid gwleidyddol neu adroddiadau ariannol, gallwch anfon e-bost at pef@electoralcommission.org.uk 

Ar gyfer ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau cysylltwch â swyddfa'r wasg drwy:

  • e-bost, yn press@electoralcommission.org.uk
  • dros y ffôn ar 020 7271 0704

Os oes gennych ymholiad am y broses recriwtio neu swydd wag, gallwch gysylltu â'n tîm Adnoddau Dynol ar 020 7271 0686.

Ein swyddfeydd a'n timau