Overview

Os ydych chi’n newyddiadurwr a bod gennych ymholiad ynghylch y Comisiwn Etholiadol, cysylltwch â’r Tîm Cyswllt â’r Cyfryngau:

Materion yn ymwneud â Lloegr, Prydain Fawr neu’r DU i gyd

Andreea Ghita, Orla Hennessy au Hennie Ward ar 020 7271 0561/0695

Email the team on press@electoralcommission.org.uk

Materion Gogledd Iwerddon

Jonathan Mitchell ar 028 9089 4023

Materion yr Alban

Sarah Mackie ar 0131 225 0211

Materion Cymru

Ella Downing ar 029 2034 6824

Swyddfa’r cyfryngau tu allan i oriau swyddfa

Swyddfa’r cyfryngau tu allan i oriau swyddfa (ar gyfer galwadau’r cyfryngau’n unig): 07789 920 414

Caiff y rhif hwn ei staffio rhwng 6pm 1 9am o ddydd Llun i ddydd Gwener a drwy’r dydd ar benwythnosau a gwyliau banc.

Cysylltiadau defnyddiol erial

Swyddogion Gwybodaeth Tŷ’r Cyffredin (costau ASau, cofrestr buddion ariannol aelodau, gwybodaeth gyffredinol am Dŷ’r Cyffredin): 0207 219 4272

Nid oes gan y Comisiwn Etholiadol rôl mewn perthynas â ffiniau etholiadol. Cysylltwch â’ch comisiwn ffiniau perthnasol:

  • Comisiwn Ffiniau Lloegr: 020 7276 1102
  • Comisiwn Ffiniau'r Alban: 0131 538 7510
  • Comisiwn Ffiniau Gogledd Iwerddon: 028 9069 4800
  • Comisiwn Ffiniau Cymru: 029 2046 4819
  • Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol: 020 7664 8530