Gwella iechyd proses ddemocrataidd y DU

Summary

Er bod prosesau etholiadol a rheolau cyllid gwleidyddol y DU yn gadarn ac yn ennyn lefelau uchel o hyder gan y cyhoedd, gellir gwneud mwy i foderneiddio ein system, cynyddu tryloywder ac ehangu cyfranogiad.

Rydym wedi gwneud nifer o argymhellion a allai, os cânt eu rhoi ar waith, ddarparu buddion sylweddol i bleidleiswyr, ymgyrchwyr, gweinyddwyr etholiadol, cyrff gorfodi a llunwyr polisi.