Darganfod mwy am bleidleisio heb gyfeiriad penodol.

Ar y dudalen hon mae gwybodaeth am gofrestru i bleidleisio heb gyfeiriad penodol.

Gallwch gofrestru i bleidleisio hyd yn oed os nad oes gennych gyfeiriad penodol.

Gallwch gofrestru i bleidleisio hyd yn oed os nad oes gennych gyfeiriad penodol.  Gallai hyn fod oherwydd:

  • Claf mewn ysbyty iechyd meddwl
  • Digartref
  • Masnach longwyr
  • Rhan o'r gymuned sipsiwn neu deithwyr
  • Byw ar gwch neu lety symudol arall
  • Person wedi'u cadw yn y ddalfa

Os ydych yn aros mewn cyfeiriad am gyfnod estynedig, yna gellir ystyried eich bod yn preswylio yno ac felly gallwch gofrestru ar gyfer y cyfeiriad hwnnw. Gallai hyn fod yn ysbyty, hostel, cyfleuster carchar neu fan tebyg.

Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban gallwch gofrestru ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Datganiad o gysylltiad lleol

Os nad oes gennych gyfeiriad parhaol, gallwch gofrestru mewn cyfeiriad lle'r ydych yn treulio rhan sylweddol o'ch amser, neu fod gennych gyswllt â'r lle. Gallai hyn fod yn gyfeiriad parhaol blaenorol, lloches neu fan tebyg.

Gallwch gofrestru drwy lenwi ffurflen o'r enw 'Datganiad o gysylltiad lleol'. Gallwch lawrlwythno ffurflen cofrestru i bleidleisio .Mae tair ffurflen - un ar gyfer pobl yn Lloegr, Cymru, a’r Alban. Neu gallwch gael y ffurflen hon o'ch swyddfa gofrestru etholiadol lleol.

Dewch o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer eich swyddfa cofrestru etholiadol leol.

Gallwch ddarllen mwy o wybodaeth fanwl sy'n berthnasol i chi isod.

Claf mewn ysbyty iechyd meddwl

Os ydych wedi eich derbyn fel claf preswyl mewn ysbyty iechyd meddwl neu fan tebyg, gallwch gofrestru yn eich cyfeiriad ysbyty, os ydych wedi treulio digon o amser yno i ystyried eich bod yn breswylydd. Os ydych yn yr ysbyty am gyfnod byr, yna gallwch gofrestru yn beth fyddai eich cartref parhaol fel arall.

Gallwch gofrestru ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Gallwch hefyd gofrestru mewn cyfeiriad lle'r ydych wedi byw yn flaenorol cyn i chi fod yn glaf. Gallwch wneud hyn drwy lenwi ffurflen o'r enw 'Datganiad o gysylltiad lleol'. Gallwch lawrlwytho ffurflen cofrestru i bleidleisio (dym cyfeiriad penodol, byw yng Nghymru neu Lloegr) o gov.uk.

Neu mae'r ffurflen hon ar gael o'ch swyddfa gofrestru etholiadol lleol.

Dewch o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer eich swyddfa cofrestru etholiadol leol.

Digartref

Os nad oes gennych gartref parhaol, yna gallwch gofrestru mewn cyfeiriad lle'r ydych yn treulio rhan sylweddol o'ch amser, yn ystod y dydd neu'r nos.

Gallai hyn fod yn lloches neu'n rhywle lle'r ydych yn cysgu neu'n treulio rhan helaeth eich diwrnod.

Gallwch gofrestru drwy lenwi ffurflen o'r enw 'Datganiad o gysylltiad lleol'. Gallwch lawrlwythno ffurflen cofrestru i bleidleisio .Mae tair ffurflen - un ar gyfer pobl yn Lloegr, Cymru, a’r Alban.

Neu mae'r ffurflen hon ar gael o'ch swyddfa gofrestru etholiadol lleol.

Dewch o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer eich swyddfa cofrestru etholiadol leol.

Masnach longwyr

Os nad ydych yn preswylio yn y DU oherwydd eich swydd fel masnach longwr, yna gallwch gofrestru yn eich cyfeiriad arferol lle byddech fel arall yn byw pe na bai chi'n gweithio. Fel arall, os ydych fel arfer yn aros mewn hostel neu glwb sy'n darparu llety ar gyfer masnach longwyr pan nad ydych ar y môr, yna gallwch gofrestru yn y cyfeiriad hwnnw.

Gallwch gofrestru ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Rhan o'r gymuned sipsiwn neu deithwyr

Os ydych yn aros mewn safle am gyfnod rhesymol o amser, yna gellir ystyried eich bod yn byw yno ac felly gallwch gofrestru ar gyfer y cyfeiriad hwnnw.

Gallwch gofrestru ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Os nad oes gennych gyfeiriad sefydlog lle gellir ystyried eich bod yn byw, yna gallwch gofrestru un ai yn y lle lle'r ydych yn treulio mwyafrif eich amser, neu yn y lle lle mae gennych gysylltiad lleol ag ef.

Gallwch gofrestru drwy lenwi ffurflen o'r enw 'Datganiad o gysylltiad lleol'. Gallwch lawrlwythno ffurflen cofrestru i bleidleisio .Mae tair ffurflen - un ar gyfer pobl yn Lloegr, Cymru, a’r Alban.

Neu mae'r ffurflen hon ar gael o'ch swyddfa gofrestru etholiadol lleol.

Dewch o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer eich swyddfa cofrestru etholiadol leol.

Byw ar gwch neu lety symudol arall

Os ydych yn byw ar gwch, cwch preswyl, neu le tebyg, sydd ag angorfa sefydlog a pharhaol, yna gallwch gofrestru yn y cyfeiriad hwnnw.

Gallwch gofrestru ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Os nad oes gennych angorfa barhaol, gallwch gofrestru mewn cyfeiriad lle'r ydych yn treulio rhan sylweddol o'ch amser, neu fod gennych gyswllt â'r lle. Gall hyn fod, er enghraifft, lle'r oeddech wedi'u cofrestr ddiwethaf, er enghraifft unrhyw iard gychod yr ydych yn ei ddefnyddio i gynnal a chadw'r cwch.

Gallwch gofrestru drwy lenwi ffurflen o'r enw 'Datganiad o gysylltiad lleol'. Gallwch lawrlwythno ffurflen cofrestru i bleidleisio .Mae tair ffurflen - un ar gyfer pobl yn Lloegr, Cymru, a’r Alban.

Neu mae'r ffurflen hon ar gael o'ch swyddfa gofrestru etholiadol lleol.

Dewch o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer eich swyddfa cofrestru etholiadol leol.

Person wedi'u cadw yn y ddalfa

Os ydych wedi eich cadw yn y ddalfa ar remand (ond heb eich cael yn euog) a'ch bod yn cael eich cadw mewn carchar neu fan tebyg, yna gallwch gael eich cofrestru yn y cyfeiriad hwnnw os ydych wedi'ch cadw yno am ddigon hi i ystyried eich bod yn preswylio yno. Os ydych wedi bod yn y ddalfa am gyfnod byr yn unig, yna gallwch gofrestru yn y cyfeiriad lle byddech fel arfer yn byw pe na baech yn y ddalfa.

Gallwch gofrestru ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Os ydych yn garcharor ar remand tymor hirach yna gallwch hefyd ddewis cofrestru ar gyfer cyfeiriad lle byddech yn byw pe na baech yn garcharor ar remand neu mewn cyfeiriad lle'r oeddech yn byw cyn i chi fod yn y ddalfa ar remand.

Gallwch gofrestru drwy lenwi ffurflen o'r enw 'Datganiad o gysylltiad lleol'. Gallwch lawrlwythno ffurflen cofrestru i bleidleisio .Mae tair ffurflen - un ar gyfer pobl yn Lloegr, Cymru, a’r Alban.

Neu mae'r ffurflen hon ar gael o'ch swyddfa gofrestru etholiadol lleol.

Dewch o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer eich swyddfa cofrestru etholiadol leol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 7 Gorffennaf 2020
Adolygiad nesaf: 11 Medi 2020