Gweld y canllawiau

Gallwch weld y canllawiau drwy glicio ar y botwm isod. Defnyddiwch yr hidlyddion i gyfyngu eich chwiliad i'r math o ganllawiau sydd eu hangen arnoch. Gallwch hefyd ddefnyddio'r opsiwn i chwilio am allweddair er mwyn eich helpu i ddod o hyd i ddeunydd penodol. 

NPC welsh

Mae rhai unigolion a sefydliadau yn ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiadau, ond nid ydynt yn sefyll fel pleidiau gwleidyddol nac ymgeiswyr. Galwn yr unigolion a'r sefydliadau hyn yn ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Yn ôl cyfraith etholiadol, fe'u gelwir yn drydydd partïon.

Mae rheolau y mae'n rhaid i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau eu dilyn ar wariant ar ymgyrchu, rhoddion a chyflwyno adroddiadau. Rydym yn rheoleiddio'r rheolau hynny.