Crynodeb

Nid oes unrhyw dystiolaeth o dwyll etholiadol ar raddfa fawr mewn perthynas ag etholiadau lleol 2018.

O’r 266 o achosion y gwnaeth yr heddlu ymchwilio iddynt, fe wnaeth bedwar arwain at euogfarn, a chafodd dau berson dan amheuaeth rybudd gan yr heddlu.