Summary of our duty

Mae gennym ddyletswydd statudol i gasglu data a chyhoeddi adroddiadau am etholiadau a gynhelir ledled y DU. Rydym hefyd yn dewis adrodd ar etholiadau eraill.