Helpu'r rhai sydd wedi goroesi cam-drin domestig i gofrestru i bleidleisio

Wales

Gyda chymorth gan Cymorth i Ferched Cymru, rydym wedi creu yr adnoddau canlynol i helpu’r rheiny sy’n gweithio gyda rhai sydd wedi goroesi Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) i gofrestru i bleidleisio.