Cofrestr sgriniadau Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb

Summary

Rydym yn cynnal sgriniadau Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb i asesu effaith polisïau neu brosiectau newydd neu ddiwygiedig er mwyn penderfynu p’un a oes angen Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb llawn. Mae’r broses hon yn helpu i sicrhau y gwneir penderfyniadau mewn modd sy’n hyrwyddo cyfle cyfartal

Byddwn yn diweddaru’r gofrestr gydag unrhyw sgriniadau newydd bob chwarter (ym mis Ebrill, mis Gorffennaf, mis Medi a mis Ionawr).