Ein cynlluniau, blaenoriaethau a gwariant

Ein cynllun corfforaethol

Rydym yn gosod cynllun corfforaethol 5 mlynedd newydd ar ôl etholiad cyffredinol Senedd y DU. Mae Pwyllgor y Llefarydd yn ystyried y cynllun cyn iddo gael ei osod gerbron Senedd y DU. Mae’n nodi beth yw ein hamcanion a’n blaenoriaethau a sut ry'n ni'n mynd i’w cyflawni.

Ein gwariant

Lawrlwythwch ac edrychwch ar ein Prif Amcangyfrif, ein Pleidlais ar Gyfrif, a'n Hamcangyfrif Atodol ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol a'r flwyddyn ariannol flaenorol.

Y Gymraeg

Mae’n ofynnol arnom o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg i ddarparu gwybodaeth yn Gymraeg, ac rydym wedi ymrwymo i’r cyfrifoldeb hwn.