Foreword

Mae’r Cynllun Corfforaethol pum mlynedd o hyd hwn, ar gyfer y cyfnod 2022/23 i 2026/27, yn disodli ac yn datblygu’r cynllun dros dro a roddwyd ar waith ar ôl etholiad cyffredinol y DU ym mis Rhagfyr 2019. Mae gennym hefyd Gynllun Corfforaethol i Gymru sy’n cynnwys ein gweithgareddau yng Nghymru ar gyfer y cyfnod 2022/23 i 2026/27.