Overview of what we do in referendums

Er mwyn i refferendwm gael ei gynnal yn y DU, bydd yn rhaid i Senedd y DU ei ddeddfu.

Byddwn yn dechrau gwaith refferendwm pan fydd Senedd y DU wedi pasio'r ddeddfwriaeth hon, a phan fyddwn yn gwybod beth yw ein rôl yn y refferendwm.

Mae ein rôl mewn refferenda yn wahanol i'n rôl mewn etholiadau. Er nad ydym yn cynnal etholiadau, rydym yn cynnal refferenda cenedlaethol a gynhelir yn ôl Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA), neu fel arall, bydd gennym gyfrifoldebau eraill, yn ddibynnol ar y ddeddfwriaeth.

Ein Cadeirydd, neu'r unigolyn a benodir gan ein Cadeirydd, fydd y Prif Swyddog Cyfrif ar gyfer refferenda PPERA. Mae'r Prif Swyddog Cyfrif yn gyfrifol am gynnal y bleidlais. Gall roi cyfarwyddiadau i Swyddogion Cyfrif, a bydd hefyd yn cadarnhau canlyniadau'r refferendwm a'u cyhoeddi.