Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: 18 Mawrth 2020

Meeting overview

Dyddiad: Dydd Mercher 18 Mawrth 2020

Amser: 9:30am to 12:20pm

Lleoliad: Drwy fideogynadledda ag Ystafell Boothroyd, 3 Bunhill Row, Llundain

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Bwrdd y Comisiwn, dydd Mercher 22 Ebrill 2020