Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: 25 Medi 2019

Meeting overview

Dyddiad: Dydd Mercher 25 Medi 2019

Amser: 9:30am to 1:15pm

Lleoliad: Ystafell Boothroyd, 3 Bunhill Row, Llundain

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Diwrnod y Comisiynwyr, ddydd Mercher 30 Hydref 2019

Yn bresennol

John Holmes, Chair

Alasdair Morgan

Alastair Ross

Anna Carragher

Elan Closs Stephens

Joan Walley

Rob Vincent

Sarah Chambers

Stephen Gilbert

Sue Bruce (Videoconference)

Bob Posner, Chief Executive

Craig Westwood, Director, Communications, Policy and Research

Kieran Rix, Director, Finance and Corporate Services

Louise Edwards, Director, Regulation

Amanda Kelly, General Counsel

David Bailey, Head of Strategic Planning and Performance

David Meek, Senior Adviser, Governance

Tim Crowley, Head of Campaigns and Corporate Communications

Mel Davidson, Head of Support and Improvement

Niki Nixon, Head of External Communications (for item 4)

Mette Christiansen, Senior Policy Adviser (for item 5)

Jess Cook, Senior Communications Officer (for item 6)