Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: 26 Medi 2023

Summary

Dyddiad: 26 Medi 2023

Lleoliad: Bunhill Row, Llundain, a thrwy gynhadledd fideo

Dyddiad cyfarfod nesaf y Bwrdd, dydd Mawrth, 17 Hydref 2023

Yn bresennol

John Pullinger: Cadeirydd
Rob Vincent
Alex Attwood
Sarah Chambers
Roseanna Cunningham
Chris Ruane
Katy Radford, [eitem 1 – 5 ac eitem 8 [tan 11am]]
Sue Bruce
Stephen Gilbert
Elan Closs Stephens
    
Yn y cyfarfod:  
Shaun McNally, Prif Weithredwr
Craig Westwood, Cyfarwyddwr, Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil
Louise Edwards, Cyfarwyddwr, Rheoleiddio a Thrawsnewid Digidol 
David Moran, Cyfarwyddwr Dros Dro, Cyllid
Binnie Goh, Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd y Bwrdd  
Zena Khan, Uwch-gynghorydd, Llywodraethu
Sal Naseem, Cynghorydd Annibynnol i Fwrdd y Comisiwn ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI)
Charlene Hannon, Pennaeth Canllawiau
Susan Crown, Pennaeth Ymgyrchoedd a Hunaniaeth Gorfforaethol [eitem 2]
Ben Hancock, Rheolwr Ymgyrchoedd [eitem 2]
Laura Kennedy, Rheolwr Ymgyrchoedd [eitem 2]
Ijeoma Osuchukwu, Rheolwr Gwybodaeth i Bleidleiswyr [eitem 2]
Abigail Cartledge, Uwch Swyddog Cyfathrebu (Cyfathrebu Mewnol) [eitem 2]
Abigail Luke, Uwch-swyddog Cyfathrebu [eitem 2]
Sarah Dickinson,Uwch-swyddog Cyfathrebu [eitem 2]
Elaine Spooner, Uwch-swyddog Cyfathrebu [eitem 2]
Hannah Kavanagh,Uwch-swyddog Cyfathrebu [eitem 2]
Tess Martineau, Uwch-swyddog Cyfathrebu [eitem 2]
Nikita Johal, Swyddog Cyfathrebu [Eitem 2]
Phil Thompson, Pennaeth Ymchwil [eitem 6]
Richard Scammell, Rheolwr Gwasanaeth Cwsmeriaid [eitem 11]
Tom Hawthorn, Pennaeth Polisi [eitem 14]
Michela Palese, Rheolwr Polisi [eitem 14]
Chris Chie, Cynghorydd Polisi [eitem 14]