Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: Dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021

Meeting summary

Dyddiad: Dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021

Amser: 9:30am -12:40pm

Lleoliad: Yn bersonol a thrwy gynhadledd fideo

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Bwrdd y Comisiwn, Dydd Mercher 19 Ionawr 2022