Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: Dydd Mercher 19 Ionawr 2022

Meeting summary

Dyddiad: Dydd Mercher 19 Ionawr 2022

Amser: 9:30am -12:50pm

Lleoliad: Drwy gyfrwng fideo-gynadledda

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Bwrdd y Comisiwn, Dydd Mercher 23 Chwefror 2022