Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: Dydd Mercher 20 Gorffennaf 2022

Meeting summary

Dyddiad: Dydd Mercher 20 Gorffennaf 2022

Amser: 9:30am-3:00pm

Lleoliad: Yn bersonol, Bunhill Row, Llundain, a thrwy gynhadledd fideo

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Bwrdd y Comisiwn, dydd Mercher 21 Medi 2022