Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: Dydd Mercher 21 Hydref 2020

Meeting summary

Dyddiad: Dydd Mercher 21 Hydref 2020

Amser: 9:30am to 1pm

Lleoliad: Drwy gyfrwng fideogynadledda 

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: 2 Rhagfyr 2020