Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: Dydd Mercher 21 Medi 2022

Meeting summary

Dyddiad: Dydd Mercher 21 Medi 2022

Amser: 9:30am-1:15pm

Lleoliad: Yn bersonol, Bunhill Row, Llundain, a thrwy gynhadledd fideo

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Bwrdd y Comisiwn, dydd Mawrth 18 Hydref 2022