Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: Dydd Mercher 22 Ebrill 2020

Meeting overview

Dyddiad: Wednesday 22 April 2020

Amser: 9:30am to 12:25pm

Lleoliad: Trwy gynhadledd fideo

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Bwrdd y Comisiwn, dydd Mercher 20 Mai 2020