Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: Dydd Mercher 22 Gorffennaf 2020

Meeting summary

Dyddiad: Dydd Mercher 22 Gorffennaf 2020

Amser: 9:30am to 12:40pm

Lleoliad: Drwy gyfrwng fideogynadledda

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Dydd Mercher 23 Medi 2020