Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: Dydd Mercher 24 Mai 2020

Meeting overview

Dyddiad: Dydd Mercher 24 Mai 2020

Amser: 09:30am to 12:40pm

Lleoliad: Trwy gynhadledd fideo

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Bwrdd y Comisiwn, dydd Mercher 22 Gorffennaf 2020

Who was at the meeting

John Holmes, Cadeirydd
Alasdair Morgan
Anna Carragher
Elan Closs Stephens
Joan Walley
Sarah Chambers
Stephen Gilbert
Sue Bruce
Rob Vincent (tan 12 canol dydd)
Bob Posner, Prif Weithredwr
Craig Westwood, Cyfarwyddwr, Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil
Louise Edwards, Cyfarwyddwr, Rheoleiddio
Ailsa Irvine, Cyfarwyddwr Gweinyddiaeth a Chanllawiau Etholiadol
Kieran Rix, Cyfarwyddwr, Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol
Amanda Kelly, Cwnsler Cyffredinol
David Bailey, Pennaeth Cynllunio a Pherfformiad Strategol
Madeleine Spink,Uwch Gynghorydd, Llywodraethu