Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: Dydd Mercher 6 Ebrill 2022

Meeting summary

Dyddiad: Dydd Mercher 6 Ebrill 2022

Amser: 9:30am-1:00pm

Lleoliad: Yn bersonol, Bunhill Row, Llundain, a thrwy gynhadledd fideo

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Bwrdd y Comisiwn, dydd Mercher 18 Mai 2022