Cofnodion y Bwrdd: Cofnodion y Bwrdd: 28 Tachwedd 2023

Summary

Dyddiad: Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2023

Lleoliad: Y Senedd, Senedd Cymru,  Bae Caerdydd, Caerdydd

Dyddiad cyfarfod nesaf y Bwrdd, dydd Mawrth, 16 Ionawr 2024