Improving our website

Mae'r arolwg wedi cau erbyn hyn

Mae'r arolwg wedi cau erbyn hyn. Diolch am ei gwblhau.

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella ein gwefan, fel ei bod yn haws i chi ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch a'i deall.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar wella strwythur, gwe-lywio a dewislen ein gwefan. Mae ein data yn dangos nad yw bob amser yn hawdd dod o hyd i wybodaeth benodol, a gwyddwn y gall hyn fod yn ddryslyd ac weithiau yn rhwystredig.

Rydym yn awyddus i ddefnyddwyr gwefannau go iawn ein helpu, a hoffem i chi gwblhau arolwg byr, fel y gallwn wneud gwelliannau cadarnhaol i strwythur a gwe-lywio'r wefan. 

Mae yna 10 tasg gyflym, ac ni ddylai gymryd mwy na 5 munud i'w cwblhau i gyd. Yn y bôn, byddwn yn gofyn i chi ble byddech chi'n disgwyl dod o hyd i ddarnau penodol o wybodaeth ar ein gwefan, a gofynnir i chi ddewis o restr o opsiynau. Nid oes unrhyw atebion cywir nac anghywir, a bydd yr hyn a ddewiswch yn helpu i ddangos i ni beth sy'n gweithio a'r hyn y mae angen i ni feddwl amdano o hyd.

Ni ofynnir i chi am unrhyw fanylion personol, a dim ond un cwestiwn sydd ynghylch sut y byddech yn disgrifio eich hun (os ydych yn aelod o’r cyhoedd neu os ydych yn weinyddwr etholiadol, er enghraifft). Unwaith yn unig y bydd hyn yn digwydd, ac ni fyddwn yn cysylltu i ofyn i chi gwblhau rhagor o astudiaethau neu arolygon dim ond oherwydd i chi gwblhau’r un hwn. 

Dim ond y dechrau yw’r arolwg hwn i ni, a bydd y canlyniadau’n llywio cam nesaf ein gwaith.

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth yn fawr, a diolch am eich amser.