Croeso i dy bleidlais

Croeso i dy bleidlais

Croeso i dy bleidlais

Mae gwleidyddiaeth yn effeithio ar bopeth o dy amgylch di. O ba mor hir rwyt ti’n aros yn y system addysg, i reolau rhentu; o argaeledd 5G, i ba mor aml y caiff dy finiau eu casglu.

I wneud gwahaniaeth yn dy gymuned a dy gymdeithas, mae’n rhaid i ti wneud dy ran dros ddemocratiaeth. Un ffordd o gymryd rhan yw pleidleisio mewn etholiadau, fel dy fod yn helpu i ddewis pwy sy’n dy gynrychioli di ac yn gwneud penderfyniadau ar dy ran. 

Ar hyn o bryd, gall mwy o bobl bleidleisio yng Nghymru nag erioed o’r blaen. Does dim ots ble cest ti dy eni na beth yw dy genedligrwydd, cyn belled â dy fod yn byw yng Nghymru, gelli di bleidleisio mewn rhai etholiadau pan fyddi di’n 16 oed.