Adnoddau ar gyfer pobl 14-18 oed

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

Croeso i dy bleidlais

Bydd y llyfryn hwn yn dy helpu i ddeall beth y gelli di bleidleisio amdano, beth i’w ddisgwyl mewn etholiadau, a sut i fwrw dy bleidlais, fel y gelli di deimlo’n hyderus i gymryd rhan mewn etholiadau yn dy ardal a gwybod bod dy bleidlais o bwys. 

Pasia’r hyn rwyt ti wedi ei ddysgu ymlaen i di ffrindiau a dy deulu er mwyn annog cynifer o bobl â phosib i gymryd rhan, dysgu, a defnyddio eu pleidlais.

Croeso i dy bleidlais

Gall fod llawer o eiriau ac esboniadau aneglur a hen-ffasiwn, ac mae’n rhwydd teimlo dy fod di wedi dy lethu. Bydd y canllaw hwn yn dy helpu i deimlo’n fwy hyderus a deallus ynghylch etholiadau yn dy ardal.

Gall gwleidyddiaeth weithiau fod yn anodd ei thrafod. Mae llawer o safbwyntiau gwahanol ar bynciau mân a mawr. Gall hi deimlo weithiau fel taw ti yw’r unig un sy’n meddwl mewn ffordd arbennig, ac efallai y byddet ti’n teimlo’n bryderus am rannu dy safbwyntiau.

Mae’n hawdd osgoi trafod pynciau anodd, ond po fwya’ rydyn ni’n eu trafod nhw, mwya’n y byd y gallwn ni ei ddysgu, a mwya’ oll y bydd yr effaith y gallwn ni ei chael.

Pan fyddwn ni’n trafod gwleidyddiaeth, mae’n bwysig ein bod ni’n parchu eraill. Efallai y byddi di’n meddwl yn wahanol i dy rieni neu warcheidwaid, dy frodyr, dy chwiorydd, neu dy ffrindiau. Mae cael trafodaeth rydd am wleidyddiaeth yn wych, ac mae’n iawn trio darbwyllo rhywun ynglŷn â dy ffordd di o feddwl.

Fodd bynnag, cofia barchu’r person rwyt ti’n siarad â nhw, a gwranda ar hyn y mae ganddyn nhw i’w ddweud hefyd. Mae’n dda teimlo’n angerddol dros rywbeth, ond mae’n dda hefyd gofio trin pobl eraill mewn modd teg.


 

 

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.