Canllawiau: Ymgeisydd neu asiant

Cyrchu’r canllawiau

Rydym yn darparu canllawiau ac adnoddau i'ch helpu i gydymffurfio â'r rheolau. Cliciwch ar y botwm ‘Nesaf’ i ddod o hyd i’n canllawiau a’n hadnoddau i ymgeiswyr ac asiantiaid ar gyfer y canlynol:

  • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu
  • Etholiadau Senedd y DU

Mae ein canllawiau PDF ar gyfer pob etholiad arall ar gael isod.

Canllawiau ac adnoddau

Rhaid i ymgeiswyr a'u hasiantiad ddilyn rheolau penodol a nodir mewn deddfwriaeth. Ar y dudalen hon, gallwch weld dolenni i'n holl ganllawiau ac adnoddau i ymgeiswyr ac asiantiaid. Cliciwch ar y ddolen berthnasol i weld yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch er mwyn eich helpu i gydymffurfio â'r rheolau. Nid oes rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn, ond os gwnewch hynny, byddwch fel arfer yn gwneud digon i gydymffurfio â'r gyfraith.