Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

This page

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales.

Ffurflenni cais am bleidlais bost gan bleidiau ac ymgyrchwyr

Ffurflenni cais am bleidlais bost gan bleidiau ac ymgyrchwyr 

Gall pleidiau ac ymgyrchwyr annog pleidleiswyr i bleidleisio drwy'r post drwy roi ffurflenni cais am bleidlais bost iddynt. Gallai hyn gynnwys ffurflen bapur a anfonir drwy'r post, neu wefan â gwybodaeth.

Nid yw pleidiau'n torri unrhyw reolau os byddant yn annog pleidleiswyr i wneud cais i bleidleisio drwy'r post ac mae ein Cod Ymddygiad i ymgyrchwyr yn cynnwys gwybodaeth am hyn. 

Dysgwch fwy am ffurflenni cais am bleidlais bost gan bleidiau ac ymgyrchwyr 

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.