Gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy

This page

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales.

Elections Act changes

Mae newidiadau i'r trefniadau pleidleisio drwy ddirprwy. Mae'r newidiadau yn gymwys i'r canlynol:

  • Etholiadau cyffredinol Senedd y DU, is-etholiadau a deisebau adalw yng Nghymru, Lloegr a'r Alban
  • Etholiadau lleol yn Lloegr
  • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr

Gallwch wneud cais ar-lein am rai mathau o bleidlais drwy ddirprwy ac mae newidiadau i faint o bobl y gall pleidleisiwr fod yn ddirprwy iddynt.

Mae'r newidiadau i nifer y bobl y gallwch chi weithredu fel dirprwy ar eu rhan hefyd yn berthnasol mewn etholiadau yng Ngogledd Iwerddon.

Os gwnaethoch gais am bleidlais drwy ddirprwy cyn 31 Hydref 2023, daeth hyn i ben ar 31 Ionawr 2024 ac mae angen i chi wneud cais am un newydd.

Dysgwch fwy am y newidiadau i bleidleisio drwy ddirprwy

Pleidlais ddirprwy drwy’r post

Os na all yr unigolyn rydych yn ymddiried ynddo gyrraedd yr orsaf bleidleisio, gall wneud cais i bleidleisio ar eich rhan drwy'r post. Pleidlais ddirprwy drwy'r post yw'r enw ar hyn.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais ddirprwy drwy'r post yw 5pm, 11 diwrnod gwaith cyn y bleidlais.

Bydd angen iddo gysylltu â thîm gwasanaethau etholiadol eich cyngor lleol i gael rhagor o fanylion a gofyn am ffurflen gais arall.

Pleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng

O dan amgylchiadau penodol, pan fydd argyfwng sy'n golygu na allwch bleidleisio'n bersonol, gallwch wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng.

Dysgwch fwy