Ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau lleol yng Nghymru

Ganllawiau ac adnodau sydd eu hangen os ydych yn ymgeisydd neu'n asiant mewn etholiad lleol yng Nghymru ym mis Mai 2017

Mwy o wybodaeth

Arolwg ymgeiswyr etholiadau lleol

Mae amrywiaeth yr ymgeiswyr sy'n sefyll i'w hethol mewn etholiadau lleol a'r rheiny sy'n cael eu hethol yn cael ei fonitro gan Lywodraeth Cymru.

Mae mwy o wybodaeth, a dolen i’r holiadur, yn y llythyr gan y Gweinidog yn yr adran adnoddau o Rhannau 2a a 2b isod. Nodwch fod y llythyr hwn gan Lywodraeth Cymru ac nid y Comisiwn Etholiadol.

Rhan 1

Allwch chi sefyll mewn etholiad?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y cymwysterau ar gyfer sefyll mewn etholiad
 • Elfennau sy'n eich gwahardd rhag sefyll mewn etholiad

Rhan 4

Yr ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud wrth ymgyrchu
 • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a'r rhestri pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Gwasgnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd
 • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar y diwrnod pleidleisio
 • Rhoi gwybod am honiadau o gamymddygiad etholiadol
Rhan 5

Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Mynd i sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i’r broses gyfrif a beth i’w ddisgwyl
Rhan 6

Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud y cyhoeddiad am dderbyniad y swydd
 • Cael gafael ar waith papur yr etholiad
 • Cyflwyno eich ffurflenni gwariant a datganiadau
 • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiad