Ymgeiswyr ac asiantau mewn etholiadau cynghorau plwyf a chymuned yng Nghymru

Ganllawiau ac adnoddau sydd eu hangen arnoch os ydych yn ymgeisydd mewn etholiad cyngor plwyf neu gymuned yng Nghymru

Gwybodaeth ddefnyddiol

Cliciwch yma i gael canllawiau ar gyfer sefyll mewn etholiadau eraill

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddyd ar sut i ddefnyddio’r canllawiau hyn a phwy sy’n gwneud beth yn yr etholiadau hyn. 

Arolwg ymgeiswyr etholiadau lleol

Mae amrywiaeth yr ymgeiswyr sy'n sefyll i'w hethol mewn etholiadau lleol a'r rheiny sy'n cael eu hethol yn cael ei fonitro gan Lywodraeth Cymru.

Mae mwy o wybodaeth, a dolen i’r holiadur, yn y llythyr gan y Gweinidog yn yr adran adnoddau o Rhannau 2a a 2b isod. Nodwch fod y llythyr hwn gan Lywodraeth Cymru ac nid y Comisiwn Etholiadol.

Rhan 1

Ydych chi'n gallu sefyll mewn etholiad?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cymwysterau sefyll mewn etholiad
 • Gwaharddiadau sefyll mewn etholiad

Rhan 3

Gwariant ymgeiswyr

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Faint allwch chi wario
 • Gweithgareddau sy'n gynwysedig yn y rheolau
 • Pa wybodaeth sydd angen ei chofnodi a'i hadrodd
Rhan 4

Yr Ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gair i gall wrth ymgyrchu
 • Defnyddio'r gofrestr etholiadol a'r rhestrau pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Argraffnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd ymgyrchu
 • Gair i gall ar ddiwrnod pleidleisio
 • Adrodd honiadau o gamymddygiad etholiadol
Rhan 6

Ar ôl datgan y canlyniad

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud y datganiad o dderbyn swydd
 • Mynediad at waith papur etholiad
 • Cyflwyno eich cofnodion gwario a datganiadau
 • Cwestiynu'r canlyniad drwy ddeiseb etholiadol