Adroddiad ar weinyddiaeth yr etholiadau a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd, 2012