Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2019/20

Dadansoddiad o berfformiad

Rydym yn mesur ein perfformiad yn erbyn yr amcanion a osodwyd allan yn ein Cynllun Busnes 2019-20. Rydym wedi canfod gweithgareddau a mesurau perfformiad cyfatebol sy’n cyfrannu at gyflawni pob amcan

Mae Bwrdd y Comisiwn yn cytuno ar ein mesurau perfformiad bob blwyddyn, ac yn derbyn diweddariad cynnydd bob chwarter. Mae’r tudalennau canlynol yn dangos ein perfformiad yn erbyn y mesurau hyn yn 2019-20.