Overview of what we produce and publish

Mae ein blwyddyn ariannol yn dechrau ar 1 Ebrill ac yn dod i ben ar 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol.

Byddwn yn rhoi amcangyfrifon o'r hyn y byddwn yn credu y byddwn yn ei wario, ac wedyn byddwn yn adolygu ein gwariant ar ddiwedd y flwyddyn mewn adroddiad a set o gyfrifon.

Mae Pwyllgor y Llefarydd yn cymeradwyo ein hamcangyfrifon, adroddiadau a chyfrifon, cyn bod Tŷ'r Cyffredin yn eu mabwysiadu.