22 Ionawr 2020 Nodyn o friffio anffurfiol i Gomisiynwyr ar ein hymagwedd tuag at ymgyrchoedd ymwybyddiaeth gyhoeddus

Meeting overview

Dyddiad:    Dydd Mercher 22 Ionawr 2020


Lleoliad:    Ystafell Boothroyd, 3 Bunhill Row, Llundain

Who was at the meeting

John Holmes, Cadeirydd
Alasdair Morgan
Alastair Ross
Anna Carragher
Sarah Chambers
Elan Closs Stephens
Rob Vincent
Stephen Gilbert
Joan Walley
Craig Westwood, Cyfarwyddwr, Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil
Kieran Rix, Cyfarwyddwr, Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol
Louise Edwards, Cyfarwyddwr, Rheoleiddio
Ailsa Irvine, Cyfarwyddwr, Canllawiau a Gweinyddiaeth Etholiadol 
David Bailey, Pennaeth Cynllunio a Pherfformiad Strategol 
David Meek, Uwch Gynghorydd, Llywodraethu
Tim Crowley, Pennaeth Cyfathrebu a Dysgu Digidol
Emma Hartley, Pennaeth Ymgyrchoedd a Hunaniaeth Gorfforaethol
Ben Hancock, Rheolwr Ymgyrchoedd a Chyfathrebu Corfforaethol
Elaine Spooner, Uwch Swyddog Cyfathrebu, Ymgyrchoedd
Jess Cook, Uwch Swyddog Cyfathrebu, Ymgyrchoedd a Chyfathrebu Corfforaethol
Charles Courtier, Cadeirydd, MSQ Partners