25 Medi 2019 Nodiadau o gyflwyniad/trafodaeth anffurfiol i’r Comisiynwyr ar yr arolwg o gywirdeb a chyflawnrwydd

Meeting overview

Dyddiad: Dydd Mercher 25 Medi 2019

Lleoliad: Ystafell Boothroyd, 3 Bunhill Row, Llundain

Who was at the meeting

John Holmes, Cadeirydd

Anna Carragher

Sarah Chambers

Elan Closs Stephens

Alasdair Morgan

Rob Vincent

Stephen Gilbert

Joan Walley

Bob Posner, Prif Weithredwr

Craig Westwood, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil

Kieran Rix, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio

Mel Davidson, Pennaeth Cymorth a Gwella

David Bailey, Pennaeth Cynllunio Strategol a Pherfformiad

David Meek, Uwch-gynghorydd, Llywodraethu

Phil Thompson, Pennaeth Ymchwil

Tom Hawthorn, Pennaeth Polisi

Mark Williams, Rheolwr Polisi