Bwrdd y Comisiwn Dydd Mercher 22 Mawrth 2023

Bwrdd y Comisiwn Dydd Mercher 22 Mawrth 2023

Dydd Mercher 22 Mawrth 2023, 9:30am 

Bunhill Row, Llundain, a thrwy Gynhadledd fideo

Dyddiad cyfarfod nesaf y Bwrdd, dydd Mawrth, 25 Ebrill 2023

Yn bresennol

John Pullinger Cadeirydd
Alex Attwood
Sarah Chambers
Stephen Gilbert [Tan 12.30pm]
Roseanna Cunningham [eitem 5 ymlaen]
Chris Ruane 
Katy Radford
Elan Closs Stephens [eitem 5 ymlaen]
Sue Bruce 

Yn y cyfarfod:

Shaun McNally Prif Weithredwr
Kieran Rix Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol 
Craig Westwood Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil
Ailsa Irvine Cyfarwyddwr Gweinyddu Etholiadau a Chanllawiau
Louise Edwards Cyfarwyddwr Rheoleiddio 
Binnie Goh Cwnsler Cyffredinol
Sal Naseem Cynghorydd Annibynnol i Fwrdd y Comisiwn ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 
Matt Pledger Uwch-gynghorydd, Llywodraethu
Zena Khan Uwch-gynghorydd, Llywodraethu
Lilly Malik Cymorth i'r Cyfarfod
Denise Morgan Pennaeth Adnoddau Dynol [eitem 1] 
Sarah Wass Rheolwr Dysgu a Datblygu [eitem 1]
Fadilah Shuaibu Rheolwr Gweithrediadau Adnoddau Dynol [eitem 1]
Jane Gordon Partner Busnes Adnoddau Dynol [eitem 1] 
Regine Mbungu-Binda Cynghorydd Adnoddau Dynol [eitem 1]
Paul Conway Dadansoddydd Systemau a Data Adnoddau Dynol [eitem 1]
Bola Raji Rheolwr Cynllunio a Pherfformiad [Eitem 6]
Tom Hawthorn Rheolwr Polisi [eitem 7]
Michela Palese Policy Manager [item 7]
Niki Nixon Pennaeth Cyfathrebu Allanol [eitem 7]