Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: 13 Mawrth 2019

Meeting overview

Dyddiad: 13 Mawrth 2019

Amser: 9:30am to 12:20pm

Lleoliad: Ystafell Boothroyd, 3 Bunhill Row, Llundain

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: 24 Ebrill 2019

Yn bresennol

John Holmes, Cadeirydd

Alasdair Morgan

Alastair Ross

Anna Carragher

Elan Closs Stephens

Joan Walley

Rob Vincent

Sarah Chambers

Stephen Gilbert

Sue Bruce

Bob Posner, Prif Weithredwr

Ailsa Irvine, Cyfarwyddwr, Gweinyddu Etholiadau a Chanllawiau

Louise Edwards, Cyfarwyddwr, Rheoleiddio

Craig Westwood, Cyfarwyddwr, Cyfathrebu ac Ymchwil

Kieran Rix, Cyfarwyddwr, Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

David Bailey, Pennaeth Cynllunio Strategol a Pherfformiad

David Meek, Uwch Gynghorydd, Llywodraethu

Tim Crowley, Pennaeth Ymgyrchoedd a Chyfathrebu Corfforaethol

Natasha Hutchinson, Rheolwr Cyfathrebu Digidol