Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: 22 Ionawr 2020

Meeting overview

Dyddiad: Dydd Mercher 22 Ionawr 2020

Amser: 9:30am to 12:35pm

Lleoliad: Ystafell Boothroyd, 3 Bunhill Row, Llundain

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Bwrdd y Comisiwn, Dydd Mercher 26 Chwefror 2020

Who was at the meeting

John Holmes, Cadeirydd
Alasdair Morgan
Alastair Ross
Anna Carragher
Elan Closs Stephens
Joan Walley
Rob Vincent
Sarah Chambers
Stephen Gilbert
Sue Bruce (Fideo-gynhadledd)
Bob Posner, Prif Weithredwr
Craig Westwood, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil
Kieran Rix, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol
Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio
Ailsa Irvine, Cyfarwyddwr, Gweinyddu Etholiadau a Chanllawiau
Amanda Kelly, Cwnsler Cyffredinol
David Bailey, Pennaeth Cynllunio Strategol a Pherfformiad
David Meek, Uwch-gynghorydd, Llywodraethu
Petra Cress, Pennaeth Cynllunio, Perfformiad a Llywodraethu
Shumina Faruk, Swyddog Cymorth Prosiect 
Tom Hawthorn, Pennaeth Polisi (ar gyfer eitemau 5 a 6)
Charlene Hannon, Pennaeth Canllawiau (ar gyfer eitemau 5, 6 a 7)
Katy Knock, Rheolwr Polisi (ar gyfer eitemau 5 a 6)
Phil Thompson, Pennaeth Ymchwil (ar gyfer eitemau 5 a 6)
Kate Engels, Rheolwr Polisi (ar gyfer eitemau 5 a 6)
Carol Sweetenham, Pennaeth Prosiectau (ar gyfer eitem 7)
Niki Nixon, Pennaeth Cyfathrebu Allanol (ar gyfer eitemau 5, 6 a 7)