Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: 24 Ebrill 2019 (extraordinary meeting)

Meeting overview

Dyddiad: 24 Ebrill 2019

Amser: 12:10pm to 12:17pm

Lleoliad: Ystafell Boothroyd, 3 Bunhill Row, Llundain

Who was at the meeting

John Holmes, Cadeirydd

Alasdair Morgan

Alastair Ross

Anna Carragher

Elan Closs Stephens

Joan Walley

Rob Vincent

Sarah Chambers

Stephen Gilbert

Sue Bruce (Fideo-gynhadledd)

Bob Posner, Prif Weithredwr

Ailsa Irvine, Cyfarwyddwr, Gweinyddu Etholiadau a Chanllawiau

Kieran Rix, Cyfarwyddwr, Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Craig Westwood, Cyfarwyddwr, Cyfathrebu ac Ymchwil

Dan Adamson, Pennaeth Monitro a Gorfodi

Katharine Sparrow, Uwch Gynorthwyydd Gweithredol