Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: 4 Rhagfyr 2019

Meeting overview

Dyddiad: Dydd Mercher 4 Rhagfyr 2019

Amser: 10am to 12:15pm

Lleoliad: Ystafell Boothroyd, 3 Bunhill Row, Llundain

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: Bwrdd y Comisiwn, Dydd Mercher 22 Ionawr 2020

Who was at the meeting

John Holmes, Cadeirydd
Alasdair Morgan
Alastair Ross (Fideo-gynhadledd)
Anna Carragher
Elan Closs Stephens (Fideo-gynhadledd)
Joan Walley
Rob Vincent
Sarah Chambers
Stephen Gilbert
Sue Bruce
Bob Posner, Prif Weithredwr
Craig Westwood, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil
Kieran Rix, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol
Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio
Ailsa Irvine, Cyfarwyddwr, Gweinyddu Etholiadau a Chanllawiau
Amanda Kelly, Cwnsler Cyffredinol
David Bailey, Pennaeth Cynllunio Strategol a Pherfformiad
David Meek, Uwch-gynghorydd, Llywodraethu
Petra Crees, Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Llywodraethu
Tom Hawthorn, Pennaeth Polisi
Katy Knock, Rheolwr Polisi (ar gyfer eitem 4 yn unig)
Kate Engles, Rheolwr Polisi (ar gyfer eitemau 4, 5 a 6 yn unig)
Priyani Peruma, Cyfreithiwr (ar gyfer eitem 4 yn unig)
Ben Rayner, Cynorthwyydd Rheoliadau (ar gyfer eitem 4 yn unig)
Tracey Blackman, Rheolwr Ariannol (ar gyfer eitemau 5 a 6 yn unig)