Cofnodion Bwrdd y Comisiwn: 5 Mehefin 2019

Meeting overview

Dyddiad: Dydd Mercher 5 Mehefin 2019

Amser: 9:30am to 12:30pm

Lleoliad: Ystafell Boothroyd, 3 Bunhill Row, Llundain

Dyddiad y cyfarfod nesaf a drefnwyd: dydd Mercher 26 Mehefin 2019

Who was at the meeting

John Holmes, Chair

Alasdair Morgan

Alastair Ross

Anna Carragher

Elan Closs Stephens

Rob Vincent

Sarah Chambers

Stephen Gilbert

Sue Bruce (Fideo-gynhadledd)

Bob Posner, Prif Weithredwr

Ailsa Irvine, Cyfarwyddwr, Gweinyddu Etholiadau a Chanllawiau

Louise Edwards, Cyfarwyddwr, Rheoleiddio 

Craig Westwood, Cyfarwyddwr, Cyfathrebu ac Ymchwil

Kieran Rix, Cyfarwyddwr, Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

David Bailey, Pennaeth Cynllunio Strategol a Pherfformiad

David Meek, Uwch Gynghorydd, Llywodraethu

Mark Williams, Rheolwr Polisi, Polisi Etholiadol

Jo Crofton-Diggins, Pennaeth TGCh a Chyfleusterau

Amanda Kelly, Cwnsler Cyfreithiol

Tom Hawthorn, Head of Policy

Katy Knock, Rheolwr Polisi

Phil Thompson, Pennaeth Ymchwil